maandag, 23. november 2009 - 22:02

€ 18.5 miljard per jaar witgewassen door criminelen

Leiden

In Nederland wordt jaarlijks € 18.5 miljard witgewassen. Criminelen verdienen grof aan illegale activiteiten en door anderen op te lichten.

Politie Hollands Midden en het Openbaar Ministerie Den Haag hebben maandag 23 november in een bijeenkomst hun resultaten Financieel Economische Opsporing over 2009 bekendgemaakt. Dit jaar werd voor ruim € 4.300.000 conservatoir beslaggelegd op geld en luxe goederen. Het voordeel dat verdachten uit criminele activiteiten hebben verkregen is berekend op ruim € 5.700.000.

Dit jaar werden onder meer op voertuigen (€ 239.837), vaartuigen (€ 830.000), woningen (€ 1.771.333), geld (€ 472.822), bromfietsen (€ 33.900), sieraden (€ 267.832) conservatoir beslaggelegd. Vorig jaar werd er voor ruim € 3.100.000 conservatoir beslaggelegd.

Aanpak afnemen crimineel vermogen

Het is politie en justitie ernst met de aanpak van mensen die luxe goederen bezitten die met de opbrengsten van strafbare feiten gefinancierd lijken te zijn. Dit moet worden voorkomen. Als iemand onverklaarbaar vermogen heeft dat gezien zijn leeftijd, achtergrond of bron van inkomsten een twijfelachtige herkomst lijkt te hebben, stelt de politie een onderzoek in en wordt er, als de verdenking voldoende sterk is, niet geaarzeld die goederen in beslag te nemen. Informatie over mogelijke ‘patsers’ krijgt de politie van agenten, maar ook van burgers.

Versterken finec opsporing

Politie Hollands Midden is één van de vijf politieregio’s die zich richt op het versterken van de financieel economische opsporing en het aanpakken van de daarmee verbonden criminaliteit. Door geldstromen te volgen worden witwaspraktijken zichtbaar. Tegelijkertijd komen ook andere criminele activiteiten zoals wapenhandel, drugshandel en mensenhandel aan het licht. De politie richt zich op de winsten die vanuit deze criminele activiteiten verdiend worden. Door de dure en luxe spullen, zoals auto’s, boten en huizen af te nemen, wordt het onaantrekkelijk gemaakt om criminele activiteiten te ontplooien of door te zetten. Het behalen van financieel voordeel is immers vaak de belangrijkste drijfveer.

De vier andere korpsen die meedoen aan de landelijke pilot om de aanpak van financieel-economische criminaliteit te intensiveren zijn IJsselland, Flevoland, Kennemerland en Gelderland-Midden. In 2010 wordt het programma doorontwikkeld.
Provincie:
Tag(s):