woensdag, 23. september 2009 - 14:41

Eurlings steekt schop in de grond voor A4 Burgerveen-Leiden

Leiden

Door de schop in de grond te steken startte minister Eurlings woensdag 23 september de Spoedaanpak. Dat deed hij bij de A4 Burgerveen-Leiden, het project dat voor de minister in 2007 aanleiding was voor de Spoedaanpak en de versnelling van besluitvorming.

Dit gedeelte van de A4 is een van de grootste file knelpunten van Nederland en liep in 2007 vast in juridische procedures. De A4 Burgerveen-Leiden is het eerste van in totaal 30 projecten die nog deze kabinetsperiode starten.

De A4 Burgerveen — Leiden staat op nummer 2 in de file top 10 van Nederland. Dagelijks staan hier vele automobilisten en vrachtwagens in de file. Dat komt doordat de A4 ter plaatse een flessenhals vormt. Om de Randstad te behouden als aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken is doorstroming op de A4 essentieel.

Tussen Leiderdorp en Leiden wordt de A4 verbreed van 2x2 rijstroken naar 2x3 rijstroken. De weg wordt tussen de Doeshaven (Leiderdorp) en nieuwbouwwijk Roomburg (Leiden) over een lengte van 1400 meter verdiept aangelegd. Onder de Oude Rijn wordt een aquaduct aangelegd.

Onder meer door de verdiepte ligging is de nieuwe weg geluidsarm. De geluidsbelasting van veel woningen dicht langs de A4 neemt daardoor sterk af ten opzichte van de huidige situatie. Ook zorgt de verdiepte ligging ervoor dat de weg veel minder zichtbaar is. Vanaf 2012 zal het verkeer al van de verdiepte ligging gebruik kunnen maken. In 2014 is het project afgerond.

De Spoedaanpak is bedoeld om de besluitvorming rond 30 wegprojecten te versnellen. Dit wordt vooral gerealiseerd door duidelijkheid te geven over het onderzoeksgebied en door onderzoeksgegevens langer te kunnen gebruiken. Ook is de m.e.r. procedure vereenvoudigd. Dit kan omdat het in de Spoedaanpak gaat om aanpassingen van bestaande wegen en niet de aanleg van nieuwe wegen.

Verder zijn er snellere manieren van aanbesteden bouwen ontwikkeld. Inspraakprocedures rond besluiten binnen de Spoedaanpak zijn gelijk aan andere projecten en zijn dus niet veranderd. Ook de normen van lucht- en geluidskwaliteit blijven gelijk.

In september 2008 stuurde minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat het wetsvoorstel Spoedaanpak Wegen naar de Tweede Kamer. Een jaar later is bij het eerste van de 30 projecten de schop de grond in. De minister deed dit samen met de heren Van Woerkom (ANWB), Wientjes (VNO-NCW) en Sakkers (TLN) en wethouder John Steegh van de samenwerkende gemeenten.
Provincie:
Tag(s):