maandag, 21. december 2009 - 17:30

Europese Commissie seponeert klacht afvalinzameling

Leeuwarden

De Europese Commissie heeft in oktober jl. de klacht over het niet aanbesteden door de gemeente Leeuwarden van de inzameling van het huishoudelijk afval geseponeerd. Deze beslissing betekent dat de gemeente Leeuwarden de huisvuilinzameling niet hoeft aan te besteden.

In 2006 dienden twee afvalbedrijven, SITA en Van Gansewinkel, een klacht in bij de Europese Commissie. Beide bedrijven waren het niet eens met het feit dat de gemeente Leeuwarden de inzameling van huishoudelijk afval opgedragen had aan B.V. Fryslân Miljeu Noord West zonder het houden van een aanbesteding.

De gemeente Leeuwarden is tevreden met het niet verder behandelen van deze klacht door de Europese Commissie. Op dit moment loopt nog een rechtbankprocedure, aangezien SITA en Van Gansewinkel ook aan de rechtbank hebben gevraagd om te oordelen dat de gemeente Leeuwarden Europees moet aanbesteden. Beide afvalbedrijven en de gemeente Leeuwarden hebben hun zaak in september 2009 voor de rechtbank bepleit. Naar verwachting zal de rechtbank daar in april 2010 een uitspraak in doen.

Voor een goed verloop van deze rechtbankprocedure had de gemeente Leeuwarden deze recente beslissing van de Europese Commissie alsnog graag willen inbrengen bij de rechtbank. SITA en Van Gansewinkel blokkeren dat echter op dit moment met een beroep op bepaalde procesregels. De gemeente Leeuwarden betreurt deze blokkade, aangezien de actuele situatie nu gewijzigd is als gevolg van de beslissing van de Europese Commissie.
Provincie:
Tag(s):