dinsdag, 28. juli 2009 - 20:28

Evenementenhal bij Bavelse Berg aan zijden draadje

Breda

Door de economische malaise is de komst van een evenementenhal bij de Bavelse Berg in zwaar weer terecht gekomen. De marktpartijen hebben aangegeven onder de huidige economische omstandigheden niet de gevraagde zekerheid te kunnen bieden dat er in 2012 een permanent evenementencomplex bij de Bavelse Berg staat. Wel presenteerden de partijen een alternatief plan.

De partijen kwamen wel met een alternatief plan. Dit plan voorziet in een tijdelijke evenementenhal op het evenemententerrein in 2012 en de aanleg van 1000 parkeerplaatsen. In de tweede fase, vanaf 2017, komt dan de permanente hal. Tot die tijd is er een aangepaste programmering van maximaal 600.000 bezoekers per jaar (in plaats van 1.000.000) en vinden er geen grootschalige evenementen plaats.

De gemeente wordt gevraagd hiermee in te stemmen en alvast te starten met de aanleg van de benodigde infrastructuur.
Provincie:
Tag(s):