donderdag, 1. oktober 2009 - 21:29

Extra controles alcoholverkoop aan jongeren in Emmen

Emmen

Het schenken van alcohol tijdens de Dance Tour en Rupspop in Emmen, is goed verlopen. De organisatie werkte met polsbandjes en vroeg consequent naar legitimatiebewijzen. Op het C’est la Vie festival en de Nacht van Zwartemeer zijn door de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) wel boeterapporten uitgedeeld voor het schenken van alcohol aan klanten jonger dan 16 jaar.

De VWA is in februari gestart met extra controles op de leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop. De controles vinden plaats in samenwerking met de politie en de gemeente Emmen.

De Universiteit van Maastricht doet momenteel onderzoek naar het drankgebruik onder jongeren in de gemeente Emmen. Het voornaamste doel van het onderzoek is de omgevingsfactoren in kaart te brengen die een rol spelen bij het drinkgedrag van jongeren, zoals ouders en verstrekkers van alcohol.

Uit eerder onderzoek blijkt dat vergeleken met andere Europese landen, het drankgebruik in Nederland onder jongeren zeer hoog is. Uit onderzoek blijkt ook dat voorlichting gericht op jongeren zelf weinig tot geen resultaten oplevert om het drankgebruik te verminderen. Jongeren zien vaak niet de consequenties van hun handelen op langere termijn. Daarom is het nodig de omgevingsfactoren, zoals de beschikbaarheid, te beïnvloeden.

Het onderzoek van de Universiteit van Maastricht loopt van januari 2008 tot en met december 2012. In deze periode worden dezelfde jongeren uit verschillende gemeenten in Nederland gevolgd in hun drinkgedrag.

Naast de jongeren zelf, hebben ook de ouders van de jongeren aan dit onderzoek deelgenomen. Eén van de conclusies uit het onderzoek is dat jongeren tussen de 13 en 15 jaar in de gemeente Emmen met name thuis en in horecagelegenheden alcohol nuttigen. Dit laatste is opvallend, omdat jongeren onder de 16 jaar geen alcohol mogen kopen. Op de tweede plaats staat het nuttigen van alcohol in zogenaamde ‘zuipketen’ (circa 20% van de gevallen).

De Vereniging van Drentse Gemeenten gaat zich over de aanpak van deze problematiek buigen. Met name de rol van de ouders bij de opvoeding van hun kinderen komt daarbij in beeld.
Provincie:
Tag(s):