vrijdag, 14. augustus 2009 - 17:47

Extra subsidie voor bouwprojecten in Sittard-Geleen

Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen ontvangt van minister Eberhard van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) extra subsidie om enkele woningbouwprojecten versneld uit te voeren. Het zijn projecten die als gevolg van de kredietcrisis stagneren. Het gaat om de projecten ‘De Dominicaan’ en ‘Hof van Langfoor’ in Sittard en ‘Don Bosco’ in het centrum van Geleen. Samen met extra middelen van de provincie Limburg gaat het in totaal een subsidiebedrag van 1,3 miljoen euro. Hiervoor kunnen 133 woningen worden aangepakt.

De subsidiegelden zijn onderdeel van het maatregelenpakket van het Rijk om de kredietcrisis te lijf te gaan. Het Rijk stelt in drie tranches in totaal 390 miljoen euro extra geld beschikbaar voor woningbouw. De genoemde projecten maken onderdeel uit van de 1e tranche waarvoor 100 miljoen beschikbaar is. Het rijk stelt wel als voorwaarde dat uiterlijk 1 januari 2010 met de bouw is gestart. De provincie Limburg stelt 2.500 euro per woning beschikbaar voor iedere woning die door het Rijk is gehonoreerd. Voor Sittard-Geleen betekent dit dat 10.000 euro subsidie per woning kan worden ingezet.
Provincie:
Tag(s):