vrijdag, 18. december 2009 - 21:53

Flinke investeringen in schoolgebouwen

Tilburg

Diverse Tilburgse basisscholen krijgen in 2010 extra lokalen. Vooruitlopend op de ontwikkeling van de Piushaven krijgt ook de nieuwbouw van de
Andreasschool 4 extra lokalen. Dit en meer heeft het college vastgesteld in het Huisvestingsprogramma 2010.

In het programma voor 2010 is € 12,5 miljoen opgenomen voor het gebouw van de nieuwe VMBO-school in de Reeshof. De nieuwe school is een gezamenlijk initiatief van de schoolbesturen Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg en de Onderwijsgroep Tilburg.

Het gebouw voor 600 leerlingen komt aan de Warmondstraat (Witbrant) en omvat onder meer twee gymzalen. Het schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs krijgt € 2,8 miljoen voor de uitbreiding van het St. Odulphuslyceum. Hiermee kan het gebouw geschikt gemaakt worden voor onderwijs aan 1350 leerlingen. Het uitbreidingsplan voor de school omvat ook de sloop van een verouderde gymzaal en nieuwbouw van twee gymzalen. Het budget wordt toegevoegd aan het al eerder toegekende budget van € 1,6 miljoen voor de uitbreiding van het lyceum.

Daarnaast ontvangt het schoolbestuur van OMO € 4,5 miljoen voor vervangende nieuwbouw van het semi-permanente gebouw van het juniorcollege van 2College Cobbenhagen. Hierin zit momenteel de Samenwerkingsmavo, een gezamenlijk initiatief van Ons Middelbaar Onderwijs en de Onderwijsgroep Tilburg. De Samenwerkingsmavo krijgt
een nieuw schoolgebouw voor 400 leerlingen (inclusief een gymzaal) op het terrein van de school aan de Gershwinstraat.
Provincie:
Tag(s):