dinsdag, 29. december 2009 - 14:50

Forse stijging bezoek Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Westerbork

140.000 bezoekers hebben het afgelopen jaar het Herinneringscentrum Kamp Westerbork bezocht. Een toename die sinds jaren structureel is: ten opzichte van 2008 een stijging met 17%. Westerbork is met dit bezoekersaantal een van de drukst bezochte middelgrote musea in ons land.

De al sinds jaren steeds stijgende bezoekersaantallen zijn in alle bezoekersgroepen terug te vinden. Opmerkelijk is dat van het totale aantal een vijfde deel schoolgroepen is uit basis- en voortgezet onderwijs. Uit de geografische herkomst van deze scholen blijkt dat ze afkomstig zijn uit het hele land; dit geldt ook voor de individuele bezoekers.

Ook bezoeken jaarlijks ruim 300.000 bezoekers het voormalig kampterrein. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork biedt regelmatig gratis rondleidingen aan op het kampterrein, de belangstelling hiervoor is groot.

Verwacht mag worden dat er in het lustrumjaar 2010 opnieuw sprake zal zijn van een grote belangstelling. In dit jaar staan twee grote herdenkingen centraal.

Van 23-27 januari zullen gedurende 112 uren onafgebroken, dag en nacht de namen worden gelezen van 102.000 vervolgingsslachtoffers.

Op 12 april, de bevrijdingsdag van kamp Westerbork, zal het bijzondere herdenkingsprogramma op het kampterrein van Westerbork ook te volgen zijn op Nederland 2. NOS Actueel verzorgt dan een live-uitzending.
Provincie:
Tag(s):