vrijdag, 11. september 2009 - 10:53

Friese molens open voor publiek

Wetterskip Fryslân en Stichting Waterschapserfgoed doen mee aan de Friese molendag. Op zaterdag 12 september 2009 stelt Wetterskip Fryslân de ‘Lonjé molen' van Bolsward open voor bezichtiging.

Stichting Waterschapserfgoed stelt die dag de Amerikaanse Windmotor Greate Wierum aan de Legedijk in Lytsewierrum en de molens van Cornwerd, Aldtsjerk en Húns open voor publiek. Iedereen is van harte welkom. De molens zijn open van 10.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis.

Molens spelen een belangrijke rol in het waterbeheer in Friesland. Wetterskip Fryslân kan onder extreem natte omstandigheden molens en windmotoren inzetten om wateroverlast in polders te voorkomen. Hiervoor heeft het waterschap overeenkomsten afgesloten met ondermeer de Stichting Waterschapserfgoed.
Provincie:
Tag(s):