vrijdag, 27. november 2009 - 13:57

"Frisse wind Harlingen"moet bouw afvaloven stoppen

Harlingen

Harlingen is sinds deze week een politieke partij rijker: “Frisse Wind Harlingen”. Het is voor het eerst sinds jaren dat er weer een nieuwe partij is opgezet. Deze partij, zonder politieke kleur, heeft als doel de bouw van de nieuwe afvaloven te stoppen en burgers meer inspraak te geven in de politiek.

De oprichting van Frisse Wind Harlingen komt niet zomaar uit de lucht vallen. In september j.l. werden al 13.500 handtekeningen (de gemeente Harlingen heeft 15.696 inwoners) ingezameld tegen de bouw van de afvaloven.

Frisse Wind Harlingen is een initiatief van een aantal ongeruste burgers. De naam van de politieke partij is ontstaan doordat de oprichters in gesprekken met andere bewoners meerdere malen te horen kregen dat er ‘een frisse wind door het gemeentebestuur moest gaan waaien’. Bovendien staat het symbool voor de frisse wind die de Harlinger bevolking graag wil behouden, zónder de afvaloven.

Iedereen die zich betrokken voelt bij Frisse Wind Harlingen kan lid worden van deze partij. Het doel staat voorop: de bouw van de afvaloven stoppen en meer inspraak voor de burger bewerkstelligen. Hiermee is Frisse Wind Harlingen ervan overtuigd voor Harlingen een goede toekomst te kunnen realiseren.
Provincie:
Tag(s):