donderdag, 26. november 2009 - 18:04

Geen CO2 opslag in Friese bodem

Gedeputeerde Staten van Fryslân willen geen CO2 opslag in de Friese bodem. De opslag is volgens het college een end-of-pipe oplossing en het draagt niet bij aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. “ Als Fryslân streven we ernaar om geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken, daar past CO2 opslag niet in. Ook is de opslag van CO2 in de bodem nog niet volledig zonder risico’s en dus zeggen wij nu niet doen”, aldus gedeputeerde Piet Adema.

Het college realiseert zich dat fossiele brandstoffen vooralsnog gebruikt blijven worden. Piet Adema: “Omdat de risico’s van opslag van CO2 niet kunnen worden uitgesloten en er in Fryslân geen bedrijven zijn waar CO2 wordt afgevangen werken wij niet mee aan de opslag van CO2 in de Friese bodem. “ Er zijn een aantal onderzoeken gedaan naar de risico’s van CO2 opslag maar ervaring met werkelijke opslag in Nederland is er nog niet. Mocht later blijken dat er geen risico’s zijn dan moet volgens de provincie eventuele opslag plaatsvinden in de buurt van de vervuiler die voor deze CO2 zorgt.

“ Voor ons als college is dit ingewikkelde materie. Er zijn inmiddels een aantal studies geweest en diverse deskundigen geven verschillende signalen af. Voor ons staat voorop dat we hier erg zorgvuldig mee om willen gaan en daarom kiezen we nu voor geen opslag” aldus Piet Adema.

De provincie Fryslân heeft in 2007 het Energie akkoord ondertekend waarin naast andere onderwerpen wordt gesproken over afvang van CO2 opslag. Groningen en Drenthe zijn vanuit dit Akkoord gaan werken aan mogelijkheden voor CO2 opslag en willen graag de komende periode daadwerkelijke opslag mogelijk maken. `Dit blijven wij ook steunen vanuit onze samenwerking’: zo zegt Piet Adema. Het college standpunt is inmiddels aan Provinciale Staten aangeboden ter besluitvorming.
Provincie:
Tag(s):