donderdag, 3. december 2009 - 12:54

Geen levende dieren in kerststal

Vlissingen

De werkgroep Zeeland van de Partij voor de dieren protesteert vandaag in een brief aan het college van B & W en de gemeenteraad van Vlissingen tegen het plaatsen van een ‘levende kerststal’ in de binnenstad.

De werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren is, met het oog op dierenwelzijn, tegen het gebruik van levende dieren ter decoratie van winkelgebieden.

De dieren die men gebruikt voor de kerststal zullen mogelijk worden blootgesteld aan stressfactoren zoals lawaai, drukte en muziek terwijl ze zich hier niet aan kunnen onttrekken. Rob Ossewaarde, voorzitter van de Zeeuwse werkgroep vraagt zich tevens af of het welzijn en de veiligheid van de dieren in de tijdelijke huisvesting en tijdens het transport voldoende gewaarborgd zijn en gecontroleerd worden.

De werkgroep refereert wat betreft de veiligheid van de dieren aan incidenten zoals die in andere Nederlandse gemeenten hebben plaats gevonden. In de afgelopen jaren is in de gemeente Prinsenbeek een kerststal met levende dieren in de brand gestoken, in de gemeente Dongen is een poging tot brandstichting in een kerststal gedaan en in de gemeente Lemmer heeft uitgaanspubliek stenen en vuurwerk naar de dieren van een kerststal gegooid.

De Zeeuwse werkgroep van de Partij voor de Dieren pleit daarom voor alternatieven zonder levende dieren voor de Vlissingse kerststal.
Provincie:
Tag(s):