woensdag, 30. december 2009 - 10:12

Geen overschrijding geluidsnormen HSL

Lansingerland

Er is op dit moment geen sprake van overschrijding van de geluidsnormen van de hogesnelheidslijn (HSL) in de gemeenten Lansingerland en Kaag en Braassem.

Onafhankelijk onderzoek van TNO in november heeft dit bevestigd. Er is op dit moment dan ook geen aanleiding om handhavend op te treden.

De gemeenten Lansingerland en Kaag en Braassem voelden zich verplicht de minister van VROM te vragen handhavend op te treden tegen de geluidsoverlast van de HSL. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Sight zou blijken dat er sprake is van een overschrijding van de geluidsnormen. Dit is niet juist. De minister van VROM betreurt de gang van zaken en heeft in een brief beide gemeenten en de stichtingen Stop Geluidsoverlast en Geen Gehoor van haar conclusies ten aanzien van het onderzoek op de hoogte gesteld.

Per 13 december is een nieuwe dienstregeling van de HSL in werking getreden. Teneinde te voorkomen dat naar de toekomst toe in 2010 een overschrijding van de geluidsnormen gaat plaatsvinden zijn de nodige maatregelen toegezegd. Er zijn geluidsmetingen uitgevoerd die moeten uitwijzen of voor 2010 de nieuwe dienstregeling in combinatie met de aangekondigde maatregelen binnen de geluidsruimte van het tracébesluit past.
Provincie:
Tag(s):