dinsdag, 8. september 2009 - 11:29

Geen strafvervolging inzake aangifte meineed gedeputeerde

Assen

Het Openbaar Ministerie Assen heeft geconstateerd dat de aangifte van een voormalig verslaggever van het Dagblad van het Noorden geen aanleiding geeft voor het instellen van een strafrechtelijk onderzoek.

Op 2 september 2009 heeft voormalig verslaggever van het Dagblad van het Noorden, dhr. De Kleine, aangifte gedaan van een strafbaar feit, te weten meineed. De meineed zou zijn gepleegd door gedeputeerde Klip-Martin tijdens de verhoren van de onderzoekscommissie van de Staten van Drenthe op 16 juli 2009. Zij zou in strijd met de waarheid hebben verklaard, dat er geen inhoudelijke informatie uit het rapport is gedeeld met De Kleine.

Het OM heeft de aangifte en de bijbehorende stukken bestudeerd, daarnaast is de verslaggever nader gehoord. Hieruit bleek dat de informatie die Klip-Martin volgens De Kleine met hem zou hebben besproken, ziet op zaken die niet de inhoud van het rapport betreffen. Dat er tussen Klip-Martin en De Kleine naar aanleiding van het rapport is gesproken, is door Klip-Martin niet ontkend tijdens de verhoren.

Er is hier dus geen vermoeden van een strafbaar feit in de zin van meineed; die beschuldiging is niet terecht gebleken.
Provincie:
Tag(s):