donderdag, 10. september 2009 - 9:14

Geld beschikbaar voor overbelaste jongeren

Den Haag

Scholen voor (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs kunnen intekenen op subsidie voor zogeheten ‘plusvoorzieningen’.

Met deze bijzondere combinatie van onderwijs, zorg en arbeidstoeleiding wordt voorkomen dat overbelaste jongeren de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt mislopen. Minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (OCW) stellen hiervoor dit en volgend jaar in totaal 60 miljoen euro beschikbaar.

In Nederland zijn ongeveer 16.000 overbelaste jongeren. Dit zijn jongeren die te kampen hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen van verschillende aard. Hierdoor lopen zij een groot risico om zonder startkwalificatie het onderwijs te verlaten en maatschappelijke ‘drop outs’ te worden. Met de tijdelijke stimuleringsregeling
Categorie:
Tag(s):