woensdag, 11. november 2009 - 0:55

Gelderland licht op

Gelderland

Steeds meer fietsers rijden verlicht. Recente metingen tonen aan dat ongeveer 66% van de fietsers goede verlichting voert (zowel voor als achter). Nog maar vijf jaar geleden was dit minder dan de helft. Vooral onder jongeren (< 25 jaar) blijft het gebruik van fietsverlichting echter nog wat achter.

Ook vallen er jaarlijks nog circa 25 doden en minstens 1000 zwaar- en minder zwaar gewonden onder fietsers in het Gelderse verkeer. Om het gebruik van fietsverlichting verder te stimuleren en het aantal slachtoffers tegen te gaan, ondersteunen de drie Gelderse politiekorpsen wederom de landelijke fietsverlichtingscampagne (die onlangs is gestart). Dit jaar in samenwerking met het ROVG via speciale acties voor fietsers!

Zoals aan alle vervoermiddelen stelt de wet simpelweg eisen aan de fiets voordat die de weg op mag. ‘s Nachts moeten fietsers altijd voor- en achterlicht voeren. Soms is dit overdag ook nodig in situaties als het zicht wordt belemmerd. Bijvoorbeeld tijdens de periode van schemer. Waar eerst verlichting aan de fiets vast moest zitten, is de regelgeving sinds 1 november 2008 veranderd: losse lampjes mogen óók! Na onderzoek van minister Eurlings bleek dat fietsers met losse lampjes even goed opvallen als fietsers met vaste verlichting. Het gebruik van fietsverlichting vergroot de zichtbaarheid en daarmee direct de verkeersveiligheid en voorkomt ergernissen bij andere weggebruikers.

Op basis van de geregistreerde ongevallen vallen er in Gelderland elk jaar onder fietsers zo’n 25 doden en 300 zwaar gewonden (ziekenhuisopnamen). Daarnaast raken gemiddeld rond de 700 personen licht gewond. In werkelijkheid zal dit getal nog hoger liggen, omdat lang niet elke licht gewonde in de registratie terechtkomt. Van de slachtoffers onder fietsers is een kwart jonger dan 18 jaar.

Uit onderzoek blijkt dat de groep jonge fietsers (13 tot 25 jaar) ten aanzien van het fietslichtgebruik achterblijft bij de overige fietsers. Al sinds 2003 houdt het ministerie van Verkeer en Waterstaat een jaarlijkse fietsverlichtingscampagne ondersteund met controles door de politie. Uit de jaarlijkse meting van het verlichtingsgebruik blijkt dat de combinatie voorlichting en handhaving effect heeft. Reed eerst maar 49% van de fietsers met brandend voor- én achterlicht, inmiddels is dat gestegen naar 66%. Duidelijk verschil is er tussen de leeftijdsgroep tot 25 jaar en fietsers van 25 jaar en ouder.

Van de eerstgenoemde groep voerde in 2008 iets meer dan 50% licht, terwijl dat in de groep vanaf 25 jaar tenminste 75% is, dus een stuk hoger ligt. De verwachting is dat het toestaan van losse lampjes positief bijdraagt aan het fietsverlichtingsgebruik onder de jeugd.

Het gebruik van losse lampjes is wel aan bepaalde voorwaarden gebonden, een aantal belangrijke zijn:

De losse lampjes mogen bevestigd zijn op de fiets óf op het bovenlichaam van de fietser, maar niet op de armen, benen of het hoofd;
Op de borst moet wit of geel licht gedragen worden en rood licht op de rug;

De losse lampjes mogen worden bevestigd op de kleding, op een tas of iets vergelijkbaars. Zit er iemand achterop, dan mag die het achterlicht op zijn rug dragen;

Andere weggebruikers moeten de verlichting voortdurend en zonder onderbreking kunnen zien. De lampjes mogen dus niet knipperen of deels bedekt zijn;

Er worden geen eisen gesteld aan de lichtsterkte van de lampen zolang deze de andere weggebruikers niet verblinden.

De politie in Gelderland, zowel veel locale teams als de verkeershandhavingsteams, controleren regelmatig op fietsverlichting. Dit kan zijn in de vroege ochtend langs schoolroutes, tijdens avonduren zowel in als buiten stadskernen of controles gericht op uitgaans- en sportgelegenheden. Om het belang van goede fietsverlichting extra kracht bij te zetten, hebben de drie Gelderse korpsen samen met het ROVG (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland) verspreid door de provincie Gelderland speciale controleacties georganiseerd. De politie zal bij deze controles indien nodig gewoon bekeuren, maar daarnaast op ‘ludieke wijze’ stimuleren dat fietsers weer veilig thuis komen. Daar gaat het tenslotte allemaal om.
Provincie:
Tag(s):