woensdag, 2. december 2009 - 21:56

Geluidsschermen voor Marslanden-Zuid

Zwolle

De gemeente Zwolle start een openbare aanbesteding voor de aanleg van geluidsschermen voor het bedrijventerrein Marslanden-zuid. Op dit moment is nog 2,7 hectare grond beschikbaar voor bedrijven. Door de specifieke vormen van toegestane bedrijvigheid (autodemontage, grondverwerking etc.) op deze locatie en het ontbreken van geluidsruimte op het terrein, is dit deel van Marslanden momenteel niet uitgeefbaar.

Speciale doelgroep qua bedrijvigheid
Door de aanleg van het geluidsscherm kunnen de gronden worden verkocht aan bedrijven die tot de een speciale doelgroep qua bedrijvigheid horen waar op andere plaatsen in de stad geen ruimte voor is. Bij de aanbesteding wordt ook aansluiting gezocht bij de ontwikkeling van een geluidsscherm voor de woningbouwlocatie Oude Mars.
Provincie:
Tag(s):