woensdag, 25. november 2009 - 21:20

Gemeente dient opnieuw aanvraag ‘stimuleringsregeling woningbouw’ in

Almere

In de 2e tranche van de ‘stimuleringsregeling woningbouw’, die minister Eberhart van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) in het kader van de kredietcrisis heeft getroffen, heeft de gemeente Almere opnieuw een aantal projecten ingediend.

Het gaat om projecten die in de 1e tranche niet zijn gehonoreerd, en nieuwe projecten in Noorderplassen West, Homeruskwartier en Almere Buiten. In totaal is een bedrag van €6.064.467 aangevraagd voor 1060 woningen, wat neerkomt op €5.721 per woning. In deze 2e tranche is ook het particulier opdrachtgeverschap meegenomen; er wordt €594.500 gevraagd om geschakelde woningen collectief te kunnen heien.

Om de gevolgen van de kredietcrisis te beperken, presenteerde minister Van der Laan in mei van dit jaar een omvangrijk maatregelenpakket; een pakket dat moet leiden tot een impuls voor zowel de woningbouwmarkt als de werkgelegenheid. Dit maatregelenpakket bestaat onder andere uit een ‘stimuleringsbudget woningbouw’ van €395 miljoen. Dit bedrag - minus de €75 miljoen die is bestemd voor het beheer en behoud van monumenten - wordt in drie rondes uitgegeven.

Inmiddels is de inschrijftermijn van de 2e tranche verstreken, en heeft Almere een nieuwe aanvraag ingediend. Naast projecten die door ontwikkelaars of corporaties worden gerealiseerd, vraagt Almere Van der Laan een aanzienlijk bedrag uit te trekken voor particulier opdrachtgeverschap. De ervaring leert dat particulieren wél bouwen, terwijl grootschalige projecten overal in Nederland stil vallen. De verklaring is eenvoudig, vindt wethouder Adri Duivesteijn: “Particulieren wachten niet tot 70% van hun project is verkocht, om zo zeker te zijn van voldoende winst. Als zij hun eigen woning willen bouwen, zullen ze niet alleen zo snel mogelijk starten, ze zullen de bouw ook zo snel mogelijk afronden.”

Om particuliere opdrachtgevers verder te ondersteunen, stelt de gemeente voor een deel van het stimuleringsbudget te gebruiken om collectief te heien. Proefprojecten in het Homeruskwartier wijzen uit dat dit leidt tot een aanzienlijk kortere ontwikkelperiode. Er zijn dan ook vier projecten voorgedragen, waaronder een groot aantal ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’-kavels, die gezamenlijk en tegelijkertijd geheid zouden kunnen worden.

Daarnaast heeft Duivesteijn Van der Laan per brief verzocht om ook een directe stimulans aan particuliere opdrachtgevers toe te kennen, bijvoorbeeld door voor iedere verkochte kavel een bedrag van €10.000 beschikbaar te stellen. “Daarmee verlagen wij niet alleen drempel om een kavel te kopen en een eigen woning te bouwen, we stimuleren ook de ‘bouweconomie van onderop’. Anders dan in de grootschalige projectbouw, werken particuliere opdrachtgevers vooral samen met kleine architecten, bouwbedrijven, installateurs en aannemers. Alles bij elkaar gaat het om een substantiële bouwstroom, en dus om een behoorlijke impuls voor het midden- en kleinbedrijf - waaronder ook veel ZZP’ers.”
Provincie:
Tag(s):