woensdag, 4. november 2009 - 21:34

Gemeente en voetbalverenigingen zetten gezamenlijke koers uit

Almere

De gemeente Almere, de KNVB en de vertegenwoordigers van het voorzittersoverleg van de Almeerse voetbalverenigingen hebben een nieuwe gezamenlijke koers uitgezet. Deze omvat een aantal korte en lange termijn afspraken om gezamenlijk de knelpunten bij het Almeerse voetbal op te lossen.

De knelpunten zijn: de wachtlijsten, onderhoud aan de accommodaties en de beperkte veldcapaciteit. De voorgestelde afspraken worden binnenkort in een convenant tussen de gemeente Almere, de KNVB en het voorzittersoverleg Almeerse voetbalverenigingen vastgelegd.

Deze nieuwe aanpak is het gevolg van de gesprekken die wethouder Arno Visser met de KNVB en de vertegenwoordigers van het voorzittersoverleg voerde. De voetbalverenigingen worden vertegenwoordigd door de voorzitters van AS’80 en FC Waterwijk. Wethouder Arno Visser: “Tijdens de gesprekken is goed inhoudelijk gekeken naar wat er speelt. En als gevolg daarvan concludeerden we dat we het samen kunnen en moeten oplossen. Zo maak je afspraken die een gezonde basis en vitale groei van de voetbalsport in onze stad creëren”.

De komende jaren wordt er onder meer door de toenemende populariteit van het damesvoetbal extra groei verwacht. Daarnaast zullen er steeds meer kinderen willen gaan voetballen, omdat Almere groeit. Sommige voetbalverenigingen achten verdere groei van hun vereniging niet wenselijk. De huidige wachtlijsten en de verdere groei kunnen niet door een aantal van de huidige verenigingen binnen de bestaande accommodaties worden opgevangen. De gemeente, de KNVB en het voorzittersoverleg constateren tegelijkertijd, dat er in Almere genoeg mogelijkheden en ledenpotentieel zijn om een zevende voetbalvereniging te laten ontstaan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, start de gemeente Almere op korte termijn een locatiestudie om een nieuw sportpark in Almere op de kaart te zetten. De verenigingen helpen mee om de opstart van een extra vereniging mogelijk te maken.

In de najaarsnota 2010 heeft het college van B en W een aanzienlijk geldbedrag gereserveerd om een aantal actuele knelpunten op het gebied van sport op te lossen. De knelpunten bij de voetbalverenigingen vormen een onderdeel van het gereserveerde bedrag in de Najaarsnota. De komende weken bespreekt de gemeenteraad de Najaarsnota. Na goedkeuring zal het college komen met een voorstel voor de besteding van dit geld.

Dit najaar werken de gemeente Almere, de KNVB en de vertegenwoordigers van het voorzittersoverleg aan het opstellen van een convenant dat reikt tot 2015. Alle partijen leveren een bijdrage. Op korte termijn zal dit gaan over afspraken met betrekking tot: controle van de wachtlijsten op dubbeltellingen, een aandachtsfunctionaris voetbal, aanleg extra kunstgrasvelden, onderhoud aan de accommodaties, meer en efficiënter gebruik van de velden tijdens trainingsdagen en wedstrijddagen. Op lange termijn zal dit gaan over afspraken om te komen tot een zevende voetbalclub in Almere. Naar verwachting wordt het convenant eind 2009 ondertekend.
Provincie:
Tag(s):