donderdag, 3. december 2009 - 14:14

Gemeente informeert bewoners over verontreiniging

Farmsum

Milieudeskundigen van de provincie, gemeente, Gemeenschappelijke GezondheidsDienst (GGD), en wethouder Meindert Joostens hebben deze week de inwoners van Farmsum geïnformeerd over de verontreiniging van de gedempte Weiwerdermaar en het gedempte Farmsumerdiep.

De grond is verontreinigd met Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en zware metalen. In het grondwater zijn geen verhoogde waarden aangetroffen. De verontreinigingen bevinden zich op de meeste plekken diep in de grond. Er bestaat daardoor geen risico voor de omgeving. Op plekken waar de verontreiniging minder diep is aangetroffen – zoals tuinen – vindt vervolgonderzoek plaats.

Enkele inwoners gaven tijdens de informatieavond aan nog niet gerust te zijn over mogelijke verontreiniging van de wellen in Borgshof. Volgens milieudeskundigen kunnen de wellen niet verontreinigd zijn door de demping van de Weiwerdermaar en het Farmsumerdiep. Wethouder Meindert Joostens heeft toegezegd om de kwaliteit van het grondwater in de wellen te onderzoeken. Medio februari 2010 wordt het vervolgonderzoek afgerond.
Provincie:
Tag(s):