zaterdag, 26. september 2009 - 10:19

Gemeente Terneuzen gedoogt illegale jachthut

De werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren heeft in een brief de gemeente Terneuzen opgeroepen om de illegaal geplaatste jachthut in de Eglantierpolder bij Axel te laten verwijderen.

Rob Ossewaarde van de werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren meldt dat de hut geplaatst is door een jager die enkele maanden geleden is veroordeeld wegens overtreding van de Flora en Faunawet. Hij had gebruik gemaakt van verboden vangmiddelen, zoals een vossenval, waarin tenminste één kat terecht is gekomen, met als gevolg dat deze een poot moet missen.

De gemeente Terneuzen heeft dit voorjaar de eigenaar van de jachthut, die geen eigenaar is van de grond, aangeschreven en deze heeft toen de jachthut verwijderd. Maar na de oogst heeft hij de jachthut weer terug gezet en daarmee de gemeente Terneuzen in haar hemd gezet.

Vanuit de jachthut vinden bedreigingen en intimidaties plaats en er is nachtelijke overlast. De politie en het functioneel parket in Den Bosch zijn hier van op de hoogte, maar het is aan de gemeente om er iets aan te doen.

Enkele weken geleden heeft de gemeente toegezegd een officiële handhavings brief te versturen, waarin de jager en/of grondeigenaar een bepaalde periode zou krijgen om de hut te verwijderen. Daarna zou er een dwangsom opgelegd worden. Inmiddels heeft de gemeente echter laten weten dat ze geen actie meer zal ondernemen.

Rob Ossewaarde: “Mijn grote vraag is natuurlijk: ‘Waarom niet??’ Mag je in de gemeente Terneuzen zo maar vergunningloos schuurtjes etc. zetten en hoeven inwoners zich niets aan te trekken van aanschrijvingen van de gemeente? Is het zo dat als je als inwoner van de gemeente Terneuzen geen gehoor geeft aan aanschrijvingen, de gemeente geen verdere actie onderneemt? Waar blijft de rechtsorde als iedereen zo maar eigenmachtig de regels kan overtreden? Op deze manier wordt de gemeente niet meer serieus genomen.”

De werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren doet een dringend beroep op de gemeente Terneuzen om haar besluit betreffende de verwijdering van de jachthut te handhaven en spoedig actie te ondernemen.
Provincie:
Tag(s):