donderdag, 26. november 2009 - 22:47

Gemeenteflat Maastricht wordt Rijksmonument

Maastricht

De rijksdienst voor het cultureel erfgoed heeft de zogenaamde Gemeenteflat, langs de A2 aan het Koningsplein in Maastricht officieel aangewezen als rijksmonument. Het gebouw wordt hierdoor een beschermd monument en valt onder de monumentenwet. Doel van deze wet is dat monumenten van bouwkunst en archeologie behouden blijven. Veranderingen en wijzigingen aan het gebouw moeten dan altijd getoetst worden aan deze wet.

De Gemeenteflat was in 2007 door minister Plasterk al op de voorlopige lijst
geplaatst van 101 naoorlogse wederopbouwmonumenten. Maar de flat lag ook in het plangebied van de A2, waardoor sloop een reële optie was. Dit jaar werd duidelijk dat in de plannen van het consortium die de A2 plannen gaat uitvoeren, de Gemeenteflat kan blijven staan.

Wethouder Wim Hazeu is zeer verheugd over de toewijzing van de
monumentenstatus aan de Gemeenteflat. ‘ Het is een erkenning voor de stad en
daarmee ook voor het project A2 Maastricht. Het winnende ontwerp, de Groene
Loper van Avenue2, heeft het mogelijk gemaakt dat dit markante gebouw voor de
stad behouden blijft’.

Het markante flatgebouw is in de jaren 1948-1950 in opdracht van de gemeente
Gebouwd. De woningen waren bedoeld voor ‘onvolledige gezinnen’. Daarmee werden oudere echtparen en alleenstaanden bedoeld. De flat is de eerste hoogbouw in de stad. Het gebouw wordt als een toonbeeld van de wederopbouw beschouwd en als een mijlpaal in de ontwikkeling van de volkshuisvesting.
Provincie:
Tag(s):