woensdag, 16. december 2009 - 22:01

Gerechtshof Amsterdam wijst vervolging in de Schipholbrandzaak af

Schiphol

Het gerechtshof Amsterdam heeft woensdag 16 december de verzoeken op grond van een klachtenprocedure afgewezen om alsnog personen te vervolgen met betrekking tot de Schipholbrand in de nacht van 26 op 27 oktober 2005. Dit heeft het hof woensdag laten weten.

Een aantal ten tijde van de brand in het cellencomplex Schiphol-Oost gedetineerde personen had het hof gevraagd het Openbaar Ministerie te bevelen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), één van de directeuren van die dienst, de locatiedirecteur van het cellencomplex, de wachtcommandant en twee bewakers te vervolgen wegens dood door schuld of zwaar lichamelijk letsel door schuld. Het Openbaar Ministerie had daarvan afgezien.

Het hof acht het niet mogelijk DJI en haar directeur strafrechtelijk te vervolgen omdat DJI als onderdeel van de Staat der Nederlanden strafrechtelijke immuniteit geniet en dit ook geldt voor haar directeur.

Verder constateert het hof dat sprake was van een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden die uiteindelijk tot de dramatische afloop heeft geleid. Daarnaast stelt het hof vast dat door personen en instanties fouten zijn gemaakt, maar dat geen sprake is van grove schuld zoals nodig is voor strafrechtelijke verwijtbaarheid. ‘Er zijn onvoldoende aanknopingspunten die kunnen leiden tot een succesvolle vervolging’, aldus het gerechtshof woensdag.
Provincie:
Tag(s):