dinsdag, 10. november 2009 - 15:11

Gezamenlijke aanpak huiselijk geweld

Donderdag 12 november tekenen de Friese gemeenten en de ketenpartners in de Friese aanpak huiselijk geweld, de politie Fryslân, het openbaar ministerie en Fier Fryslân afspraken om huiselijk geweld in Friesland aan te pakken.

Samen met Fier Fryslân is deze gezamenlijke bijeenkomst met de Friese gemeenten en de ketenpartners georganiseerd om daadwerkelijk te laten zien dat de krachten gebundeld worden en er gezamenlijk wordt gestaan voor een veilige leef- en gezinssituatie. De burgemeesters zullen het privacyconvenant ondertekenen, de ketenpartners ondertekenen daarnaast ook nog de ‘samenwerkingsafspraken hulpverlening bij een tijdelijk huisverbod’.

Door middel van de inzet van veel verschillende ketenpartners wordt in Friesland huiselijk geweld aangepakt. Het doel van deze ketenaanpak is huiselijk geweld signaleren, te stoppen, herhaling te voorkomen en hulp te bieden aan alle betrokkenen. Naast opsporing en vervolging is goede hulpverlening van groot belang. Onderdeel van de Friese aanpak is de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod. Op 1 januari 2009 heeft de politie Fryslân het initiatief genomen en is gestart met de uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod. Tijdens de bijeenkomst zullen de eerste resultaten van het tijdelijk huisverbod gepresenteerd worden.

De wet Tijdelijk Huisverbod is per 1 januari 2009 ingevoerd in Nederland. De wet houdt in dat het mogelijk is om via het bestuursrecht een (potentiële) pleger van huiselijk geweld gedurende 10 dagen de toegang tot zijn/haar woning te ontzeggen. De burgemeester is degene die een tijdelijk huisverbod kan opleggen. Een huisverbod kan worden verlengd tot maximaal vier weken (max. 28 dagen). Met het tijdelijk huisverbod worden gedurende 10 dagen rust en veiligheid gecreëerd, waarin ieder lid van het gezin, en de (hulp) vraagstukken van het gezin de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen.

Huiselijk geweld en de aanpak ervan staan sinds enkele jaren volop in de belangstelling en staan hoog op de politieke en publieke agenda. Er wordt veel over geschreven en over gesproken. Ook verdiepen steeds meer beroepsgroepen zich in de vraag hoe de aanpak van huiselijk geweld vorm moet krijgen. De wet tijdelijk huisverbod vormt een effectief instrument om dit huiselijk geweld in te dammen en gestructureerd aan te pakken.
Provincie:
Tag(s):