zaterdag, 12. december 2009 - 10:49

Groepsgewijze bescherming asielzoekers eindigt

De Ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een notitie waarin Staatssecretaris Albayrak van Justitie voorstelt om de mogelijkheid van groepsgewijze bescherming van asielzoekers nog binnen deze kabinetsperiode uit de Vreemdelingenwet te schrappen.

Vandaag stuurt zij deze notitie aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil het aantal asielzoekers verminderen door ze niet langer groepsgewijs bescherming te bieden. Nu nog wordt aan asielzoekers uit Ivoorkust en (delen van) Soedan bescherming geboden, net als voorheen aan asielzoekers uit Irak en Somalië. Daaraan maakt zij in deze kabinetsperiode een einde.

De staatssecretaris is tot deze conclusie gekomen in haar notitie over beschermingsbeleid, waarin zij de gevolgen van de ontwikkeling van een Europees asielstelsel in kaart brengt en haar inzet voor het asielbeleid op de langere termijn formuleert.

Het Europees asielbeleid biedt volgens haar inmiddels voldoende waarborgen om ook de algehele situatie in het land van herkomst mee te wegen in de individuele beoordeling of iemand bescherming behoeft.

Door deze maatregel wordt een ongewenste aanzuigende werking en fraude, zoals bij de Somaliërs, voorkomen. Wat Nederland betreft is op de lange termijn na de totstandkoming van een Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) een Europese Immigratiedienst denkbaar die over asielverzoeken zal kunnen beslissen. Daarna zouden toegelaten vluchtelingen kunnen worden verdeeld over de lidstaten. Indien mogelijk zou deze toetsing op termijn zelfs in landen en regio’s van transit en herkomst van vluchtelingen kunnen plaatsvinden.

Het Nederlandse categoriale asielbeleid is bedoeld om asielzoekers die uit landen komen waarvan de algehele situatie zeer slecht is tijdelijk bescherming te bieden. Dit is een extra bescherming die geboden wordt bovenop de Europese normen.

Omdat de verschillende lidstaten verschillende niveau’s van aanvullende bescherming bieden ontstaat het risico van een ongewenste aanzuigende werking.

Juist voor asielzoekers met een nationaliteit of etniciteit waarvoor Nederland categoriaal beleid heeft ingesteld en andere lidstaten nog niet, is het van belang om niet door een andere lidstaat geregistreerd te worden, maar ongezien Nederland te bereiken. Hierdoor wordt de afspraak tussen de lidstaten dat het eerste land van aanmelding verantwoordelijk is voor de afhandeling van een asielverzoek doorkruist. Eerder dit jaar constateerde staatssecretaris Albayrak dat het categoriale beleid voor Somaliers om onder andere deze reden niet langer uitvoerbaar was.
Provincie:
Tag(s):