donderdag, 17. december 2009 - 17:09

Groot Kerstcircus met dieren is niet van deze tijd

De werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren protesteert vandaag in een brief aan de gemeenteraad en college van B&W van Vlissingen tegen het toelaten van circus Althoff. Althoff komt naar Vlissingen voor het Groot Kerstcircus met veel dieren, waaronder zeeleeuwen.

De werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren doet een klemmend beroep op de gemeente Vlissingen om beleid te formuleren waardoor circussen met dieren voortaan worden geweerd. De werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren vindt het onwenselijk dat deze vorm van dierenleed in de Zeeuwse gemeente wordt getolereerd.

Rob Ossewaarde van de werkgroep Zeeland: het welzijn van dieren in circussen is ernstig in het geding. Veelvuldig is door deskundigen vastgesteld dat dieren geen goed welzijn kan worden geboden in een reizend bedrijf als een circus. Een mobiel bedrijf kent daarvoor veel te grote, aan het reizen inherente, beperkingen. De hoeveelheid ruimte die aan dieren geboden kan worden en de inrichtingen van de verblijven voldoen in geen enkel opzicht aan de biologische behoeften van dieren. Een dierentuin die haar dieren onder vergelijkbare omstandigheden houdt als een willekeurig circus zou onmiddellijk worden gesloten.

De onnatuurlijke kunstjes die de dieren onder dwang krijgen aangeleerd en moeten uitvoeren en het houden van dieren in totaal onnatuurlijke en kleine huisvesting, leiden tot een verkeerd beeld van deze dieren en tot onverschilligheid over hun lot in de natuur. Entertainment met dieren geeft toeschouwers, en vooral kinderen, een slecht voorbeeld over de omgang met en de waarde van dieren. Dat is onwenselijk, hoe schoon de kooien er ook uit mogen zien. Deze vorm van dierenleed is volledig onnodig en uit de tijd aldus Ossewaarde. Een gemeente zou dit niet meer moeten toestaan aldus de werkgroep.

De Partij voor de Dieren benadrukt dat binnen de mogelijkheden sommige circussen ongetwijfeld hun best doen. Dat is echter niet voldoende. Niet voor niets bestaan er in veel landen, waaronder Oostenrijk, Engeland, België, Denemarken, Finland, Kroatië, Slowakije, Malta en Israël op nationaal of gemeentelijk niveau inmiddels verboden voor alle wilde dieren in het circus of specifieke diersoorten. Voortschrijdend inzicht in het welzijn van dieren en moderne ethische standpunten hebben hieraan ten grondslag gelegen. Het geeft geen blijk van vooruitstrevendheid van de gemeente Vlissingen om deze tendens te negeren aldus de werkgroep.
Provincie:
Tag(s):