zaterdag, 8. augustus 2009 - 19:20

Grote controle pleziervaartuigen op het Amsterdamse IJ

Amsterdam

In Amsterdam op het IJ, bij de Oranjesluizen en in de monding van het Amsterdam-Rijnkanaal controleerden diverse overheidsinstanties zaterdag 8 augustus tussen 09.00 en 16.00 uur ruim 90 recreatievaartuigen.

13 schippers kregen van de politie een bekeuring voor het ontbreken van documenten en voorgeschreven uitrusting. De Douane stuurt een schipper een aanzienlijke naheffing omdat hij illegaal rode gasolie brandstof in zijn tank had100%-controle

De actie was een initiatief van de Waterpolitie van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) Doordat tevens werd samengewerkt met de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Douane, het Agentschap Telecom, de Koninklijke Marechaussee en specialisten op het gebied van vaartuigcriminaliteit van het KLPD konden de schepen aan een 100% controle worden onderworpen. Naast de bekeuringen van de politie en de navordering van de Douane deelde het Agentschap Telecom enkele boetes uit voor ontbrekende marifoonregistraties. Tegen twee schippers maakte het Agentschap proces-verbaal op wegens het oneigenlijk gebruik van het marifoonkanaal 67. Dit kanaal mag alleen worden gebruikt bij ‘search-and-rescue-operaties’. Deze boetes kosten 250 euro. Bij de controle van een speedboot kreeg de Waterpolitie twijfels over de juiste identiteit van de boot. Een nader onderzoek zal uitwijzen of er met het vaartuig iets aan de hand was. Alle schippers werden op alcohol gecontroleerd maar niemand zat boven het wettelijk toegestane maximum van 0.8 promille.Positief

Alle recreatievaartuigen die Amsterdam via het IJ binnenkwamen of van daar vertrokken werden door multidisciplinaire teams gecontroleerd. De meeste aandacht ging uit naar snelle motorboten en sloepen. De schippers van snelle motorboten moeten in het bezit zijn van een vaarbewijs en aan boord van het schip moet een voorgeschreven uitrusting als bijvoorbeeld reddingsvesten aanwezig zijn. Sloepen zijn de laatste jaren geliefde doelen voor dieven.
Provincie:
Tag(s):