woensdag, 16. september 2009 - 10:32

Grote meerval in Roer aangetroffen

Roermond

Vorige week is in de Roer tijdens een visbemonstering door Waterschap
Roer en Overmaas en met medewerking van de Visserij Beheer Commissie
Roerdal een meerval van 1 meter 39 gevangen. Dit meldt het Waterschap Roer en Overmaas.

De meerval neemt sinds een jaar of vijftien behoorlijk toe in Nederland.
Kwam hij vroeger vooral voor in grote stilstaande wateren rondom
Haarlem, momenteel wordt hij ook in toenemende mate waargenomen in de
grote rivieren. Ook in de Roer neemt het aantal waarnemingen toe. De
grote vraag is of het beest schadelijk is voor de andere aanwezige
vissoorten vanwege zijn enorme vraatzucht. Onderzoek hiernaar is op
diverse locaties in Europa opgestart. Want ook in diverse andere
Europese landen neemt de soort toe. Waardoor is ook nog niet bekend.
Provincie:
Tag(s):