dinsdag, 15. december 2009 - 16:23

GS verlenen ontheffing doden damherten Kop van Schouwen en De Manteling

Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft vanochtend het Faunabeheerplan (FBP) 2010-2014 van de Faunabeheereenheid Zeeland goedgekeurd. Een onderdeel van dit plan is het reguleren van het aantal damherten in de Kop van Schouwen en De Manteling op Walcheren.

In vervolg op de goedkeuring van het FBP is tevens besloten een ontheffing voor het doden van damherten te verlenen.

Het aantal damherten is de afgelopen jaren flink gegroeid. Waardoor de dieren voor overlast kunnen zorgen. Zonder ingrijpen zullen de aantallen blijven stijgen. Om te zorgen dat de populatie niet verder groeit heeft de provincie ontheffing verleend voor afschot van 150 dieren op de Kop van Schouwen en 50 damherten in De Manteling. Andere manieren om te reguleren, zoals vangen en afvoeren of anticonceptie bieden geen alternatief.

Dit voorjaar zijn de damherten in de genoemde gebieden opnieuw geteld. Om discussie over de tellingen en de telmethoden te voorkomen, heeft de provincie het onderzoeksbureau Alterra ingeschakeld bij de telling op Schouwen. Volgens dit bureau zijn de tellingen correct uitgevoerd, en
kloppen de gehanteerde getallen. Op Schouwen zijn zo'n 433 damherten geteld. Volgens Alterra kan het gebied 325 dieren van eten en ruimte voorzien. Bij een dergelijke omvang vinden de dieren voldoende voedsel binnen het natuurgebied.

Met dit besluit kan het afschieten vanaf begin januari plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):