dinsdag, 27. oktober 2009 - 16:30

Haalbaarheid nieuw stadion Utrecht nog niet aangetoond

Utrecht

Het plan voor de bouw van een nieuw stadion aan de westzijde van Utrecht blijkt op dit moment niet haalbaar. Dit is de gezamenlijke conclusie van de heer Van Seumeren en de gemeente Utrecht.

Het plan werd afgelopen maand ingediend door de heer Van Seumeren samen met Phanos en Memid en beoordeeld op haalbaarheid door de gemeente Utrecht.

Beide partijen hebben de conclusie getrokken dat de haalbaarheid van een nieuw stadion aan de A2 vooralsnog niet kan worden aangetoond. In het plan gingen de initiatiefnemers er vanuit dat de gemeente een substantieel extra programma commerciële functies mogelijk zou maken. Dit blijkt niet mogelijk, waardoor het plan financieel onhaalbaar wordt. Een ander argument waarom het niet gunstig is op dit moment vervolg te geven aan het plan, is dat het stadion ten tijde van de wedstrijden nog niet uitverkocht is en het bedrijfsleven vanwege de ecnomische crisis behoudend is.

In goed overleg is besloten dat Van Seumeren het plan terugneemt. Bekeken wordt nu welke stappen er de komende jaren moeten worden gezet om de haalbaarheid van een eventueel nieuw initiatief aan te tonen.

Het initiatief om een nieuw stadion te bouwen aan de westzijde van Utrecht is afkomstig van de heer Van Seumeren, grootaandeelhouder van FC Utrecht. Er was al langer sprake van plannen rondom een nieuw stadion aan de westzijde van Utrecht. De plannen bevatten een multifunctioneel stadion met een capaciteit van 44.000 zitplaatsen en commerciële functies rond het stadion. Het nieuwe stadion zou gereed moeten zijn in 2018 als Nederland zich kandidaat zou stellen -met Utrecht als deelnemende stad- voor het WK voetbal in 2018.
Provincie:
Tag(s):