dinsdag, 29. september 2009 - 12:40

Handelsvereniging Delfzijl en gemeente ondertekenen convenant

Delfzijl

Dinsdag 29 september hebben de Handelsvereniging Delfzijl (HVD) en de gemeente het convenant ‘Impuls Delfzijl Centrum’ ondertekend. Hiermee geven zij aan dat zij het belangrijk vinden dat het centrum aantrekkelijk is en hier ook samen aan willen werken. Het ondertekenen van het convenant dient als opmaat voor een concrete uitvoeringsagenda.

Om deze samenwerking stevig te verankeren richten beide partijen de Stuurgroep Centrum Delfzijl op. Deze stuurgroep is verantwoordelijk voor de aansturing van de uit te voeren acties. Het college en het bestuur van de HVD zitten samen in deze stuurgroep en kunnen zich laten bijstaan door deskundigen.

In het convenant zijn drie speerpunten benoemd. Eén daarvan is de uitvoeringsagenda. Een gastvrij parkeersysteem voor het centrum is het tweede speerpunt. Het derde speerpunt is het professionaliseren van de marketing en promotie van het centrum. Het convenant geldt voor onbepaalde tijd en wordt na twee jaar geëvalueerd. De uitvoeringsagenda wordt jaarlijks geactualiseerd.
Provincie:
Tag(s):