maandag, 7. december 2009 - 14:43

Heemskerk: Eén elektronische brievenbus voor facturen

Den Haag

Er komt één elektronische brievenbus bij het rijk voor elektronisch factureren. Dat maakte staatssecretaris Heemskerk maandag 7 december 2009 bekend toen hij de Voortgangsrapportage van de Rijksbrede ICT-agenda naar de Tweede Kamer stuurde.

Met de maatregel moet het voor ondernemers makkelijker worden om elektronisch zaken te doen met het Rijk en worden de administratieve lasten verminderd. De overheid wil in de toekomst alle facturen elektronisch ontvangen en verwerken. Dit scheelt veel geld en vermindert bovendien de regeldruk voor ondernemers. Doelstelling van het kabinet is dat in 2010 10 procent van alle facturen bij het rijk elektronisch wordt verwerkt en in 2014 80 procent.

Uniek
Om deze doelen te bereiken wordt volgens Heemskerk nu gewerkt aan een e-factuurpoort waar alle rijksoverheidorganisaties verplicht op worden aangesloten. 'Die e-factuurpoort is uniek. We bouwen één centraal meldpunt waar alle facturen op kunnen binnenkomen. En wij regelen wel dat de facturen op de juiste plek terechtkomen. Zo jagen we het gebruik van elektronisch factureren tenminste echt aan,' aldus Heemskerk.

Het UWV-Werkbedrijf zal in januari de eerste overheidsinstantie zijn die aangesloten is op de nieuwe e-factuurpoort. Verkeer & Waterstaat, de Gemeente Zoetermeer, het RIVM, de RDW, LNV en Economische Zaken volgen.

ICT-agenda
In de Voortgangsrapportage van de Rijksbrede ICT-agenda die Heemskerk maandag 7 december 2009 naar de Tweede Kamer stuurde schetst hij hoe Nederland bij de wereldwijde koplopers op ICT-terrein kan blijven.

Hoewel Nederland goed scoort blijven volgens Heemskerk aanvullende acties nodig. Zoals bijvoorbeeld de recente maatregel in het kader van de Crisis- en herstelwet om de aanleg van supersnelle breedbandnetwerken voor gemeenten makkelijker te maken. Of de plannen om in de Rotterdamse haven met slimme ICT de doorlooptijden van sommige goederen te versnellen.

Ook wordt via het Programma Digivaardig & Digibewust actief gewerkt aan het verbeteren van de ICT-vaardigheden van mensen. Juist op dat punt en het verbeteren van de overheidsdienstverlening via internet blijven aanvullende acties nodig om Nederland tot de ICT-gateway van Europa te maken. 'Er is geen reden om achterover te leunen, andere landen zitten immers niet stil. ICT kan een zeer belangrijke economische impuls geven, die de productiviteit en dienstverlening verbetert,' aldus Heemskerk.
Categorie:
Tag(s):