donderdag, 5. november 2009 - 9:34

Herkenning kindermishandeling spoedeisende hulp verbeterd

Utrecht

De voorwaarden op de spoedeisende hulp in ziekenhuizen om kindermishandeling te signaleren zijn de afgelopen jaren verbeterd, maar er is nog geen sprake van een optimale situatie. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een vervolgonderzoek op het rapport uit 2007 'gebroken arm nog te vaak een ongelukje'.

De IGZ toetste in 90 ziekenhuizen of de voorwaarden voor een verantwoorde signalering aanwezig zijn op de spoedeisende hulp afdeling. Daarvoor ontwikkelde de IGZ een beoordelingskader met 11 onderwerpen. Een onderwerp scoorde verantwoord wanneer dit onderwerp in operationele vorm in het ziekenhuis aanwezig was. Zo is het bijvoorbeeld niet voldoende dat in het ziekenhuis een werkgroep kindermishandeling aanwezig is, maar deze werkgroep moet ook een relevante samenstelling hebben en daadwerkelijk regelmatig bij elkaar komen.

Ziekenhuizen scoren in 2009 op veel meer onderwerpen verantwoord in vergelijking met het inspectieonderzoek uit 2007. Er is dus sprake is van een aanzienlijke vooruitgang, maar sommige onderwerpen blijven duidelijk achter. Zo heeft slechts een kwart van de ziekenhuizen voldoende SEH-medewerkers geschoold volgens een vastgelegd programma en minder dan de helft van de SEH-afdelingen houdt een adequate registratie bij van adviesaanvragen bij het AMK.

Ziekenhuizen moeten in december 2009 over de stand van zaken op de onderwerpen die begin 2009 nog niet in orde waren aan de IGZ rapporteren. Wanneer een ziekenhuis dan nog niet voldoet, verscherpt de IGZ haar toezicht en dwingt zonodig met bestuursrechtelijke maatregelen acties af om op korte termijn een verantwoorde signalering te bereiken.
Provincie:
Tag(s):