dinsdag, 15. december 2009 - 16:49

Het Centraal Planbureau positief over de economie

Den Haag

Het Centraal Planbureau is positiever over de economie.

In 2010 veert de Nederlandse economie op, met een geraamde economische groei van 1½%. Dit jaar krimpt de economie naar verwachting met 4%, hoofdzakelijk als gevolg van een scherp terugvallende uitvoer. De groeiraming voor de Nederlandse economie in 2009 en 2010 komt overeen met die voor het gehele eurogebied. Het economisch beeld is op bijna alle fronten naar boven bijgesteld ten opzichte van de raming ten tijde van Prinsjesdag. De risico’s en onzekerheden bij de raming blijven echter onverminderd groot.
Categorie:
Tag(s):