donderdag, 5. november 2009 - 13:32

Hirsch Balin gaat sneller 'plukken' bij criminelen

Den Haag

Minister Hirsch Ballin van Justitie gaat criminelen hun illegaal verkregen winsten sneller afnemen. Hij wil in meer gevallen beslag leggen op crimineel vermogen. Daarvoor wordt financieel onderzoek uitgebreid. Van criminelen kan in het vervolg worden verlangd dat zij aannemelijk maken dat inkomsten en voorwerpen legaal werden verkregen.

Ook wordt het makkelijker om illegaal verkregen goederen verbeurd te verklaren. Met deze extra maatregelen kunnen de opsporingsdiensten en het openbaar ministerie beter optreden tegen de lucratieve georganiseerde misdaad. Een wetsvoorstel met die strekking is door minister Hirsch Ballin van Justitie bij de Tweede Kamer ingediend.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wetgeving is de aanpassing van de bewijslastverdeling. In de wet wordt verankerd dat van de veroordeelde inzicht kan worden verlangd in de herkomst van zijn vermogen over een periode van maximaal zes jaren voorafgaand aan zijn misdrijf. De veroordeelde wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om aannemelijk te maken dat zijn vermogen legaal is verkregen.
Provincie:
Tag(s):