dinsdag, 21. juli 2009 - 18:49

Historische archieven van Barneveldse notarissen digitaal toegankelijk

Barneveld

De gemeente Barneveld heeft een gedeelte van de akten van vroegere notarissen digitaal toegankelijk gemaakt. Alle akten uit de jaren 1912 tot en met 1925 zijn doorgenomen. Namen van personen en geografische aanduidingen zijn in het archiefbeheersysteem van het gemeentearchief van Barneveld opgenomen.

Via de internetsite van de gemeente Barneveld kunnen de archieven wor-den geraadpleegd. Via de zoekfunctie kunnen belangstellenden een naam, een jaartal of een geo-grafische aanduiding opgeven.

Een aantal vrijwilligers van het gemeentearchief van Barneveld is jaren geleden gestart met het toegankelijk maken van de archieven van de Barneveldse notarissen. De oudste akte begint al in 1811. Vooral de heer Henk Jochemsen en mevrouw Gerda van Meerkerk-Wind zijn hier vele uren per week mee bezig geweest. De digitale beschikbaarstelling is door de heer Jochemsen uitgevoerd. De akten uit de jaren 1811 tot en met 1911 zijn op dit moment nog op kaartjes in de studiezaal in te zien. Het is de bedoeling, dat ook deze (duizenden) kaartjes, na controle van de originele akten, in de computer worden ingevoerd.

De heer Jochemsen werkt de komende tijd vanaf 1911 terug in de tijd. De resultaten van zijn arbeid zijn vrijwel direct terug te zien via de internetsite van de gemeente Barneveld: www.barneveld.nl / Over Bar-neveld / Historie en Cultuur / Beeldbank Barneveld.

De ontsluiting van de notariële archieven vergt de komende jaren nog veel tijd. Het is de bedoeling, dat uiteindelijk ook alle akten zélf worden gedigitaliseerd en via de internetsite van de gemeente Barneveld beschikbaar worden gesteld. Dat is een tijdrovende klus, waarvoor eigenlijk méér vrijwilligers nodig zijn. Vindt u het leuk om een bijdrage aan dit project te leveren? Neem dan contact op met één van de mede-werkers van het archief van de gemeente Barneveld. Dat kan telefonisch (14 0342) of per e-mail: gemeentearchief@barneveld.nl.
Provincie:
Tag(s):