vrijdag, 17. juli 2009 - 20:19

Hoe pompten wij vroeger water uit de polders?

Gewande

Ga terug in de geschiedenis van zeven eeuwen Gewande! Zondag 26 juli a.s. opent waterschap Aa en Maas weer de deuren van museumgemaal Caners in Gewande. Naast de oude dieselmotor en gereedschappen zijn ook ‘de schatten van Caners’ te bewonderen.

Gemaal Caners werd in 1933 gebouwd en was tot 1979 in bedrijf. Met het gemaal werden binnendijkse polders bemaald, wat wil zeggen dat overtollig water uit de polders werd gepompt. Vanaf 1979 heeft het moderne gemaal Gewande deze belangrijke waterbeheersingfunctie overgenomen.

Het oude gemaal Caners is nu een expositieruimte en is staat al sinds 2001 op de monumentenlijst. Er zijn foto's, kaarten en oude werktuigen van het waterschap te bezichtigen. De originele oude dieselmotor wordt tijdens de openingsuren regelmatig opgestart en er zijn diverse films over heden en verleden te zien. Iedere laatste zondag van de maand van april tot en met oktober is het gemaal open van 13.00-17.00 uur.
Provincie:
Tag(s):