woensdag, 9. december 2009 - 20:03

Hoogeveen vraagt extra geld voor mfc Nieuwlande

Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen stellen de gemeenteraad voor het multifunctioneel centrum voor Nieuwlande te bouwen op de locatie van het huidige dorpshuis Het Dwarsgat. Het eerder vastgestelde budget van 5,2 miljoen euro voor de bouw van het multifunctioneel centrum moet hiervoor worden opgehoogd met bijna 4 ton. De totale kosten voor de bouw van een mfc in Nieuwlande op voorkeurslocatie Het Dwarsgat bedragen hiermee ruim 5,5 miljoen euro.

Eerder was de budgetoverschrijding reden voor het college om af te zien van de locatie Dwarsgat en te kiezen voor de locatie Boerdijk. Tijdens de raadsvergadering van 28 november heeft de raad aan het college gevraagd de kosten en uitgangspunten nog eens tegen het licht te houden. Dit heeft ertoe geleid dat, als gevolg van het wijzigen van bepaalde uitgangspunten (bijvoorbeeld kostendekkende kinderopvang), ruimte is gevonden voor een bedrag van € 150.000,-. Daarnaast heeft het college besloten een nog vrij te besteden budget van € 118.000,- vanuit de provincie voor projectkosten voor Nieuwlande aan te wenden.

De overige € 109.000,- kent geen vaststaande dekking en is hiermee een risico voor de gemeente. Hiervoor moet dekking gevonden worden in aanvullende subsidies, fondsen en wellicht zelfwerkzaamheid. Het extra budget wordt uitsluitend benut om de locatievoorkeur van het dorp mogelijk te maken. De kaders voor wat betreft bouwoppervlak en multifunctionaliteit blijven gehandhaafd.
Provincie:
Tag(s):