vrijdag, 11. december 2009 - 14:08

Hoogste punt voor nieuwbouw De Nijenoert

Leek

Bij de in aanbouw zijnde brede school De Nijenoert te Leek is het hoogste punt bereikt. Op maandag 14 december 2009 uur wordt dit moment officieel gevierd op de bouwplaats aan de Nijenoertweg. Het primair onderwijs en de kinderopvang worden voor dit deel van Leek dan letterlijk naar een hoger niveau getild.

De nieuwbouw van dit multifunctionele gebouw startte in september 2009. De werkzaamheden liggen op schema en het gebouw wordt volgens planning begin juli 2010 opgeleverd.

Het nieuwe gebouw gaat onderdak bieden aan Openbare Basisschool De Nijenoert (met dertien lokalen), een ruime gymzaal, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang. In 2008 zijn de oude school en de gymzaal op deze locatie gesloopt. OBS De Nijenoert is nu tijdelijk ondergebracht in het schoolgebouw aan De Knip in de wijk Oostindie.

De gemeente Leek besteedde in 2008 het ontwerp èn de bouw als één project openbaar aan. Na een selectie van de ingediende plannen op prijs en kwaliteit, kwam het plan van hoofdaannemer Ballast Nedam Bouw uit Groningen als beste uit de bus. Het ontwerp is van Tromp Partners Architecten uit Joure.
Provincie:
Tag(s):