dinsdag, 3. november 2009 - 21:46

Hoogwateroefeningen in Drenthe wordt droog geoefend

Regio

In Drenthe zal deze week een grote rampenoefening worden gehouden rondom hoog water en dreigende wateroverlast.

Een realistisch gegeven, waar de overheid vooral sinds het hoge water in 1998 rekening mee houdt. Om ook in Drenthe voorbereid te zijn op dit soort omstandigheden wordt er geoefend. Deelnemers aan de oefening zijn: de waterschappen Velt en Vecht en Reest en Wieden, de gemeenten Assen en Coevorden, het Ministerie van Defensie, politie en de Hulpverleningsdienst Drenthe. Er zijn oefeningen van de gezamenlijke crisisteams. En in Assen staat een grote buitenoefening gepland bij de wijk Kloosterveen op vrijdag 6 november.

De oefening gaat uit van een extreme hoogwatersituatie, zoals we die ons herinneren uit 1998. Wat is het geval? Door een zeer natte zomer en herfst heeft ons land volle watersystemen en een verzadigde bodem. De watersystemen lopen vol, verschillende watergangen treden buiten hun oevers en in het achterland staat ongeveer de helft van de gebieden onder water. Hierdoor is er sprake van een ernstige situatie die zich statistisch eens in de honderd jaar voordoet.

Voor Assen en Coevorden zijn twee scenario’s bedacht. Eén oefening richt zich op de gemeente Assen en het waterschap Reest en Wieden. Nagespeeld wordt een dreigende dijkdoorbraak van de Norgervaart. De andere speelt zich af in de gemeente Coevorden en in het beheergebied van waterschap Velt en Vecht. Hier gaat het om het doorbreken van een schutsluis in het kanaal Alte Picardi.

Er wordt ook in de buitenlucht geoefend. De plaats van de oefening is de kade langs de Norgervaart en het gebied grenzend aan Kloosterveen-west. Net als bij een echte ramp wordt er gewerkt aan het verstevigen van de dijk. Dat gebeurt bijvoorbeeld met matten en zandzakken. Materiaal en wagens van Defensie worden ingezet. Verder staat er een evacuatie op het programma. Ongeveer 100 vrijwilligers van het leger spelen hiervoor de rol van bewoners uit de directe omgeving. De vrijwilligers worden opgevangen in de Johan Friso Kazerne. Hier wordt geoefend op ‘opvangen en nazorg’. Overigens wordt er ‘droog’ geoefend, er is geen sprake van echte wateroverlast.

De resultaten van de oefening worden eind november bekend gemaakt.
Provincie:
Tag(s):