dinsdag, 18. augustus 2009 - 21:05

Hoorn investeert in extra mankracht om jongeren aan werk te helpen

Hoorn

B en W van Hoorn willen het jongerenloket twee jaar lang met twee extra klantmanagers uitbreiden. Zo wil de gemeente voorkomen dat jongeren die hier binnenlopen voor werk en/of scholing afhaken, omdat ze niet direct worden geholpen.

Nu de werkloosheid onder jongeren tussen de 16 en 27 jaar met 50 procent is gestegen, is het bij het jongerenloket drukker dan ooit.
Daarnaast wordt voor twee jaar een extra inkomensconsulent aangetrokken, zodat de werkcoaches die bemiddelen om werkzoekenden aan het werk te helpen zich helemaal op die taak kunnen richten.

Bij het jongerenloket melden zich dagelijks tien tot twintig jongeren.Tot voor kort waren dat er vier of vijf. De verwachting is dat de toestroom nog toeneemt nu een grote groep schoolverlaters zich na de schoolvakantie zal melden.

Het jongerenloket is een samenwerkingsverband van alle West-Friese gemeenten, het UWV-werkbedrijf en het Regionaal meldpunt coördinatie voortijdige schoolverlaters (RMC). Dit samenwerkingsverband is de laatste jaren uitgebreid met zorg- en onderwijsinstellingen, schuldhulpverlening, politie, Dienst Justitiële Inrichtingen en Stichting Netwerk.

Direct contact
Doel is om jongeren zo snel mogelijk aan werk of opleiding te helpen met alles wat daarvoor nodig is. Jongeren die er binnenlopen moeten er altijd een jongerenadviseur treffen met wie ze een gesprek kunnen hebben. In dit eerste gesprek moet zoveel informatie boven tafel komen dat direct alle benodigde instanties kunnen worden ingeschakeld. Dit kost tijd.

Nu het aantal jongeren dat zich meldt zo toeneemt, worden de eerste gesprekken zo kort mogelijk gehouden en dat gaat ten koste van de kwaliteit. Daarnaast wordt vanaf 1 april noodgedwongen toch op afspraakbasis gewerkt. Voor veel jongeren en vooral voor de meest kwetsbare is dat een drempel; zij komen niet meer terug.

Meer ruimte om mensen aan werk te helpen
Voor alle werkzoekenden (jong en oud) wordt menskracht gestoken in uitbreiding van de capaciteit voor werkcoaches. Met de komst van een inkomensconsulent hoeven zij zich niet meer bezig te houden met de afhandeling van een uitkeringsaanvraag, maar kunnen zij zich richten op hun kerntaak: bemiddelen voor werk.

De maatregelen op het terrein van Werk en Bijstand passen in het beleid van de gemeente Hoorn om extra energie te steken in het beperken van de gevolgen van de economische crisis. In totaal is voor deze zogeheten Kansenkaart Hoorn de komende twee jaar 1 miljoen euro beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):