woensdag, 9. december 2009 - 9:35

Huishoudens met inkomen boven een ton sterk toegenomen

De ruim 7 miljoen Nederlandse huishoudens hadden in 2008 gemiddeld
33 500 euro te besteden. Bijna 130 duizend huishoudens beschikten over een netto besteedbaar inkomen van 1 ton of meer. Dat aantal is in vijf jaar tijd verdubbeld. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Sterke groei huishoudens met meer dan een ton inkomen
In 2008 hadden bijna 130 duizend huishoudens, 1,8 procent van alle huishoudens, een besteedbaar inkomen van meer dan 1 ton. Dit is ruim 2 keer zoveel als in 2003, toen ruim 60 duizend huishoudens een dergelijk hoog inkomen hadden. Ook het aantal huishoudens dat tussen de 50 en 100 duizend euro te besteden had, is tussen 2003 en 2008 sterk gestegen. Het nam toe van bijna 800 duizend naar 1 miljoen.

Ook forse toename van aantal topinkomens boven twee ton
Van de huishoudens die meer dan 1 ton te besteden hadden, beschikten er 27 duizend in 2008 over een inkomen van 2 ton of meer. Ook dit aantal is in vijf jaar tijd sterk toegenomen: in 2008 hadden bijna 2,5 keer zo veel huishoudens als in 2003 een dergelijk hoog inkomen.

Inkomens uit arbeid of eigen onderneming het hoogst/b>
Van de huishoudens met een inkomen hoofdzakelijk uit arbeid of eigen onderneming had iets meer dan de helft een inkomen boven het gemiddelde van 33 500 euro. Van de huishoudens die grotendeels op een uitkering of pensioen waren aangewezen, had slechts 15 procent een bovengemiddeld inkomen. De hogere inkomensklassen worden hierdoor overheerst door huishoudens met vooral inkomen uit arbeid of eigen onderneming.
Categorie:
Tag(s):