maandag, 14. september 2009 - 18:45

Huurcontract Fort de Hel opgezegd

Moerdijk

Op 8 september is door B&W unaniem besloten het huurcontract tussen de gemeente Moerdijk en de Stichting Vrienden Fort de Hel op te zeggen. Het college en de bejeerder van het fort voor Frank Kastelein konden niet tot ene overeenstemming komen voor een nieuw contract.

Het huurbedrag van het Fort werd in 2004, na tien jaar, bijgesteld. Van 250 gulden per jaar naar €2843. Een forse stijging.

De gemeente had voorgesteld de huurprijs in etappes te verhogen zodat de financiële klap minder hard is. De verschillen tussen dat wat het bestemmingsplan mogelijk maakt en de ambities van het college en de beheerder van het fort lagen echter mijlenver uiteen.

In 2007 is er een mediationtraject tussen partijen geweest. Daar waar de gemeente de heer Kastelein tegemoet wilde komen is ze teruggefloten door de rechter. Na verschillende handhavingprocedures en bemiddelingstrajecten blijkt dit conflict onoverkomelijk, daarmee scheiden de wegen zich. De druppel die de emmer deed overlopen is het aanhouden van (geluids)overtredingen. Het college vindt het niet langer verantwoord om nog meer gemeenschapsgeld te besteden aan het juridisch procederen.
Provincie:
Tag(s):