woensdag, 16. december 2009 - 21:22

Impuls voor de Meppeler woningmarkt

Meppel

De gemeente Meppel heeft voor een 9-tal projecten in de nieuwbouwwijk Berggierslanden een subsidie toegekend gekregen van het rijk voor de stimulering van de woningmarkt.

Voor 105 woningen is een bedrag van ruim 600.000 euro beschikbaar gesteld. Op initiatief van de gemeente is samen met de ontwikkelaars van Berggierslanden de aanvraag tot stand gekomen. Nu de toekenning er ligt, worden de plannen concreet gemaakt. ‘We hebben de doorstroming op de woningmarkt nodig’, aldus Ton Dohle. ‘De vertraging van woningbouwprojecten legt niet alleen de doorstroming stil, maar ook de bouwsector en de lokale economie leiden hieronder. Met deze subsidie hebben we en geweldige impuls te pakken.’

De 600.000 euro is afkomstig uit de tweede ronde van de subsidieregeling Stimulering Woningbouw 2009 -2010 die het Rijk speciaal heeft ingesteld om woningbouwprojecten die stil zijn komen te liggen, als gevolg van de huidige kredietcrisis met behulp van een subsidie weer vlot te trekken. Het Rijk heeft hiervoor in totaal ongeveer 395 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld over drie momenten beschikbaar gesteld. De eerste ronde van 100 miljoen heeft halverwege dit jaar plaatsgevonden. Het grote aantal plannen dat daarbij buiten de boot is gevallen, was voor de minister reden om zo spoedig mogelijk een tweede ronde op te starten met 150 miljoen in kas.
Provincie:
Tag(s):