woensdag, 28. oktober 2009 - 13:48

In september 1,6 miljard euro meer aan hypotheken verstrekt

Amsterdam

De door banken in Nederland aan gezinnen verstrekte woninghypotheken groeiden in september met EUR 1,6 miljard. Dit is een stijging van 0,3% ten opzichte van augustus. Daarmee komt het totaal van door de banken aan Nederlandse huishoudens verleende woninghypotheken uit op bijna EUR 534 miljard per eind september 2009. Dat blijkt uit cijfers die de Nederlandsche Bank woensdag heeft gepubliceerd.

Banken terughoudend
De groei van de hypothecaire kredietverlening vertraagt al enige tijd. De jaar-op-jaar groei bedroeg in september 4,5%. In 2008 was dat nog gemiddeld 6,7%, in 2007 8,1%. De groeidaling van de hypotheekverstrekkingen hangt samen met zowel vraag- als aanbodfactoren. Sinds de kredietcrisis zijn banken meer terughoudend met de kredietverlening.

Acceptatiecriteria verscherpt
Banken kampen met verslechterde balansen en ervaren belemmeringen van hun financieringsmogelijkheden. In enquêtes geven zij daarom aan de acceptatiecriteria voor hypotheken te hebben verscherpt. Tevens melden de banken al enige tijd in enquêtes dat zij risico’s voorzien op de woningmarkt en minder gunstige verwachtingen hebben ten aanzien van de algemeen-economische bedrijvigheid.

Maar banken melden ook dat huishoudens, mede gelet op de verslechterde economische situatie, voorzichtiger zijn geworden en minder krediet vragen.
Ondanks de sterk afgenomen aantallen woningtransacties (een daling van 32%) en de gemiddeld lagere huizenprijzen (een daling van circa 5%) in september vergeleken met een jaar terug, is de hypothecaire kredietverlening met een jaar-op-jaargroei van 4,5% nog steeds aanzienlijk.

Grote prijsstijgingen in verleden
Dat komt vooral door de grote prijsstijgingen van huizen in het verleden. Een nieuwe koper moet daardoor voor hetzelfde huis vaak een hogere hypotheek afsluiten dan de verkoper in het verleden deed. Daardoor groeit het totaal uitstaande krediet.
Categorie:
Tag(s):