vrijdag, 4. september 2009 - 19:41

Ingrijpende herontwikkeling stationsomgeving

Hengelo

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een bedrag van 14.5 miljoen euro uit het Nota Ruimtebudget beschikbaar gesteld voor het Hart van Zuid Hengelo.

Rond het station in Hengelo wordt een internationaal vestigingsmilieu voor instellingen en bedrijven gecreëerd. Daarvoor vindt een ingrijpende herontwikkeling van de directe stationsomgeving plaats tot Centraal Station Twente met goede internationale verbindingen richting Duitsland. De stationsomgeving moet een attractief en dynamisch stadsdeel worden. In dit gebied ligt een groot binnenstedelijk industrieterrein van 50 hectare.

De bijdrage vanuit het Rijk wordt onder andere aangewend om dit gebied ingrijpend op te knappen. Daarnaast wordt de bijdrage gebruikt om de bereikbaarheid te verbeteren en de leefbaarheid in het gebied te vergroten.
Provincie:
Tag(s):