dinsdag, 25. augustus 2009 - 21:42

Installatie brandweercommandant Hans Kleintjens in Almelo

Almelo

Op maandag 24 augustus werd Hans Kleintjens officieel geïnstalleerd als brandweercommandant en afdelingshoofd Veiligheid en Hulpverlening van de Gemeente Almelo. Sinds juni is Hans Kleintjens begonnen bij de Gemeente Almelo. Hij gaat leiding geven aan het Almelose korps van ongeveer 80 medewerkers, onder wie 50 tot 60 vrijwilligers.

Het verder versterken van de dienstverlening, de veiligheidsregio Twente en de invoering van de Omgevingsvergunning zijn belangrijke uitdagingen voor het nieuwe afdelingshoofd.

Kleintjens is straks ook verantwoordelijk voor het programma Veilige Stad voor integrale veiligheid. Zijn afdeling Veiligheid en Hulpverlening bestaat uit de complete brandweer veiligheidsketen, veiligheids- en rampencoördinatie en bijzondere wetten.

Omgevingsvergunning
Een andere belangrijke ontwikkeling voor Kleintjens is de invoering van de Omgevingsvergunning. De WABO (wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) wordt ingevoerd per 1 januari 2010. Dan gaan vijfentwintig vergunningstrajecten rond bouwen, slopen, monumenten, wonen, en milieu op in één nieuwe vergunning, de omgevingsvergunning.

Dat geldt ook voor de huidige gebruiksvergunning en gebruiksmelding. Tevens zal sprake zijn van een bundeling van toezichtstaken en handhavingstaken.
Provincie:
Tag(s):