maandag, 28. december 2009 - 20:50

Inwoners Haarlemmermeer liggen meest wakker van vliegtuiglawaai

Haarlemmermeer

Bijna zeven op de tien (68%) volwassenen in de gemeente van de Haarlemmermeer geeft aan enige vorm van geluidshinder te hebben, waarvan 30% in ernstige mate.

In totaal komt dit neer op ruim 55.000 volwassenen. Geluidshinder
komt met name door vliegtuigen (50%), bromfietsen (37%) en
verkeer op wegen binnen de bebouwde kom (23%). Dit blijkt uit een volwassenenonderzoek gehouden door de GGD.

Landelijk ondervindt circa 43% geluidshinder van verkeer en/of industrie.
Daarnaast leidt geluidshinder bij 35% van de ondervraagden tot slaapverstoring, waarvan bij 30% in ernstige mate.
Provincie:
Tag(s):