dinsdag, 10. november 2009 - 20:28

Jaarlijks 1300 speelgoed ongevallen

Speelgoed moet in Nederland aan strenge veiligheidseisen voldoen. Toch telt Consument en Veiligheid jaarlijks 1.300 behandelingen op de Spoedeisende Hulpafdelingen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar waarbij speelgoed betrokken is dat bedoeld is voor gebruik binnenshuis.

Al het speelgoed dat in Nederland wordt verkocht, moet aan het Warenwetbesluit Speelgoed voldoen. Afgelopen zomer is er op Europees niveau nieuwe regelgeving opgesteld voor speelgoed. De nieuwe richtlijn stelt nieuwe en hogere veiligheidseisen aan speelgoed, met name op het gebied van chemische veiligheid en kleine onderdelen.
Vanaf 2011 worden deze nieuwe eisen ook van kracht in Nederland.

Veilig speelgoed alleen is niet voldoende. Het is minstens zo belangrijk dat speelgoed ook veilig gebruikt wordt. En dat speelgoed wordt gebruikt voor wie het bedoeld is. Let daarom goed op de waarschuwing: niet geschikt voor kinderen beneden drie jaar. De leeftijd van het kind is bepalend voor de grootte van het speelgoed. Kleine stukken speelgoed en losse onderdeeltjes zijn voor baby's en peuters gevaarlijk. Ze stoppen namelijk alles in hun mond, waardoor verstikkingsgevaar ontstaat.
Provincie:
Tag(s):