zaterdag, 12. december 2009 - 15:12

Jonge Friezen niet nuchter genoeg

Alcoholmisbruik onder jongeren is een groeiende trend. Het aantal jongeren dat opgenomen wordt door alcoholvergiftiging is de laatste jaren sterk gestegen. Met de Nuchtere Fries campagne willen provincie Fryslân, gemeenten, GGD, Verslavingszorg Noord Nederland, Openbaar Ministerie, Politie Fryslân en Koninklijke Horeca Nederland aandacht vragen voor het probleem en jongeren bewegen na te denken over alcohol en de risico’s. De Nuchtere Fries toert door Fryslân om jongeren op te zoeken.

De Nuchtere Fries campagne is onderdeel van een provinciaal alcoholproject. Naast de campagne bestaat dat project ook uit regelgeving en handhaving. In de maand december besteden ook het Openbaar Ministerie en het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) extra aandacht aan alcoholmisbruik.

Een dezer dagen valt bij een groot aantal ouders in Fryslân een brief op de mat. Verschillende gemeenten willen met de feestdagen voor de deur aandacht vragen voor de risico’s van alcoholmisbruik bij kinderen en jongeren. Daarom sturen zij alle ouders in hun gemeente een brief om hen te informeren wat alcohol doet met opgroeiende kinderen.

Alcoholgebruik door jongeren onder 16 jaar is zeer schadelijk, zo blijkt uit medisch onderzoek. Het verstoort de lichamelijke groei en vooral de ontwikkeling van de hersenen. Daardoor kunnen gedrags- en concentratieproblemen ontstaan, met slechtere schoolprestaties tot gevolg. Dat kan zelfs één tot meerdere leerniveaus schelen. In de brief vragen burgemeesters en wethouders van Dantumadiel, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Heerenveen, Leeuwarderadeel, Lemsterland, Leeuwarden, Skarsterlân, Sneek, Terschelling en Wûnseradiel de ouders om hun kind op de gevaren te wijzen. Enkele andere Friese gemeenten publiceren een brief in bijvoorbeeld de huis-aan-huiskrant of schoolkranten.
Provincie:
Tag(s):